25-07-17

Cognitieve training heeft weinig of geen effect!

breintje traint.jpgDe laatste tijd duiken regelmatig artikels op die zeer negatief zijn als het gaat om denktraining via computer. Omdat we vorig jaar op onze dienst voor het eerst ervaring opdeden met een serious game voor kinderen met ADHD blijven we dergelijke berichten uiteraard volgen. Onderzoeken naar het effect van dergelijke trainingen bloklettert men met slogans die niet de volledige lading dekken. Zo ook bij een recente publicatie in de Journal of Neuroscience. "Brain training has no effect on decision-making or cognitive function"  Joseph Kable, PhD, Baird Term Associate Professor of Psychology en Caryn Lerman, PhD, vice dean for Strategic Initiatives and the John H. Glick professor in Cancer Research in the Perelman School of Medicine.
 
Prof Lerman onderzocht eerder welke neurale circuits betrokken zijn bij zelfcontrole. Zij was vooral geïnteresseerd om te zien welke hersenactiviteit meedroeg aan het al of niet stoppen met roken. Lerman en haar team stelden vast dat er een gebied vooraan in de hersenen duidelijk verantwoordelijk is om al of niet voldoende zelfcontrole uit te oefenen. (dorso-laterale prefrontale gebied). In de recente studie zocht men naar het effect van een training bij 64 gezonde jong-volwassenen met het commerciële trainingsprogramma Lumosity (r). Naast de 64 volwassenen die de training volgden was er ook nog een controle groep. Alle deelnemers trainden 5 x week 30 minuten gedurende 10 weken. De proefgroep oefende 50 sessies met het trainingsprogramma en de controle groep speelde videogames gedurende die 50 sessies. Om eventueel effect te meten keken de onderzoekers naar twee aspecten. Enerzijds ging men na of er effect was op het nemen van beslissingen. Zouden de proefpersonen eerder kiezen voor beloning op korte termijn of een grotere beloning nemen op langere termijn?  Er was tussen beide groepen geen noemenswaardig verschil. Anderzijds mat men de cognitieve functies zoals organiseren en plannen, voor  en na de training. Beide groepen gingen er op vooruit, maar of je nu Lumosity volgde of een videogame speelde maakte geen verschil. 
De resultaten zijn dus inderdaad niet veelbelovend.
Toch merken de onderzoekers op dat de combinatie van cognitieve training en non-invasieve hersenstimulatie (bij neurofeedback) de zelfcontrole zou kunnen verhogen bij het stoppen van roken. Momenteel loopt er nu onderzoek naar dergelijke training en eetgedrag.
 
De titel van dit stukje lijkt op wat je in de media leest bij de verslaggeving van dergelijke onderzoeken. Een beetje nuancering is hier echter op zijn plaats, los van de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het gaat hier om jong-volwassenen wat dus betekent dat de resultaten niet zomaar kunnen overgezet worden op kinderen. Het gaat ook niet om mensen met ADHD. Bij die laatste groep is gekend dat de controle functies (vooraan in de hersenen) minder goed ontwikkelen en mogelijks is een therapeutisch serious game training (niet commercieel) dan wel zinvol. 
We houden de literatuur zeker verder in de gaten.
 
 
 

22:17 Gepost door aan(ge)dacht | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |