27-06-16

Medicatie meenemen op reis, neem je voorzorgen!

 

Omgaan met ADHD Een positieve kijk op opvoeden!

(Pag.  196)

 Medicatieattest

Sommige medicijnen zijn ook tijdens een verblijf in het buitenland (werk,

vakantie, kamp…) noodzakelijk. Indien deze medicatie valt onder de zogenaamde

‘dopingwet’ (indien er 2 verticale rode strepen op de verpakking staan) mogen deze

middelen — al worden ze steeds op doktersvoorschrift ingenomen— niet zomaar in

de (hand)bagage meegenomen tijdens uw buitenlandse reizen (Europese of andere

landsgrenzen)! Sommige van zijn deze middelen zijn soms opspoor baar door middel

van de detectiesystemen voor illegale drugs!

Ook personen met ADHD/ADD nemen, na advies van hun arts,  op hun buitenlandse

Tochten hun ADHD –medicatie verder in. Om aan grensovergangen (landsgrenzen,

maar ook havens en luchthavens) geen problemen te ondervinden —en tevens

voldoende gedocumenteerd te zijn bij een eventueel buitenlands doktersbezoek—

raadt de Belgische Overheid aan om zowel een duidelijk ondertekend

doktersattest mee te nemen, als ook een afleveringsdocument van de apotheker

(bijvoorbeeld het attest BVAC) en liefst ook de oorspronkelijke verpakking mèt

bijsluiter!

Nog enkele tips:

Tip 1: Neem een ‘normale voorraad’ medicijnen mee! (de vermoedelijke dosis + een kleine extra reserve lijken redelijk). Voorzie genoeg voorraad indien meerder reisleden medicatie innemen en laat per patiënt een attest opmaken!

Tip 2: Bij twijfel, bv. bij verre (overzeese) reizen. Win vooraf informatie in bij de ambassade(s) van uw reisbestemming(en).

Tip 3: Ga bij uw reisverzekeraar na of u voldoende (maar ook niet te veel) verzekerd bent!

Tip 4: De Belgische Overheid maakt (momenteel) in haar aanbevelingen over medicatie in ’t buitenland geen onderscheid tussen de ‘Shengenlanden’ en de ‘Niet-Shengenlanden’!Het is verstandig om deze aanbevelingen te volgen voor elke chronisch medicatiegebruik (ook al staan er geen 2 rode strepen op de verpakking). Niet-Belgen informeren best bij hun overheden! 

Prettige vakantie! 

 

ATTEST MEDICATIE REIZEN/KAMP BUITENLAND MEDICAL CERTIFICATE ~ MEDICATION ~ ATTESTATION MEDICAL VOOR DE BELANGHEBBENDE ─ TO WHOM IT MAY CONCERN ─ POUR CE QUI CONCERNE

 Betreft, concerning, concernant:

 Naam van de patiënt, name, nom: …………………………………………………………………………………………

 Geboren te, born at, né à: ………………………………………  Op, on, le: ………… / ………… / 20………

 Adres, adress, adresse: …………………………………………………………………………………………………………………

 Postcode, mail / code / postal: …………………………………………………………………………………………

 Gemeente, city, commune: …………………………………………………………………………………………………………

 Land, country, pays: ……………………………………………………………………………………………………………………

 Vakantie, holiday, séjour de vacances:

 Van, from, le: ……… / ……… / 20……       [1]  Tot, at, à: ……… / ……… / 20……

Land(en) van bestemming, destination(s): …………………………………………………………………
 Eventueel vakantieadres(sen), holiday addresses (optional), addresses de vacances

(facultatif):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Opgave van de medicatie op doktersvoorschrift:

(een diagnose hoeft niet, dit formulier is bestemd voor douanebeambten!) medications for medical reasons / medicaments pour des raisons médicales

Naam medicatie (+ eventuele samenstelling) Hoogste dosering / dag Name of the medications, nom des medicaments dose/day, dose/jour

 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 

 Opgemaakt te, at, à: ………………………………  Datum, Date: ………/ ……… / 20………

 Handtekening en stempel arts:

Signature and identification physician, signature et identification médecin:

20:30 Gepost door aan(ge)dacht | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.